Klimaattop Noord
7 december 2017
Bezoek wethouder
30 december 2017

Interview Sublime FM

Prototype Singhboard plaatmateriaal afgerond

Een plaatmateriaal op basis van strovezels kan een duurzaam alternatief bieden voor het gebruik van platen van hout. Het Nederlandse Singhboard heeft nu een prototype afgerond dat voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Voor dit plaatmateriaal hoeven geen bomen te worden gekapt. Om het stro te kunnen binden wordt Jatropha-cake gebruikt; een restproduct dat overblijft na de productie van biobrandstof. Het duurzame plaatmateriaal is ontwikkeld door Robert Mohansingh in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Sublime FM 4 december 2017