Missie

De missie van Singhboard Holding BV

De missie van Singhboard Holding BV is gebaseerd volgens de onderstaande duurzaamheidsprincipes; 

  • het bijdragen aan het behoud van het ecologische aspect door het tegengaan van nationaal en internationale ontbossing
  • Het bevorderen van de Nederlandse economie, door het creëren van arbeidsplaatsen in Noord-Nederland
  • het bijdragen aan de bekendheid die Nederland wereldwijd heeft, inzake duurzame producten en technologieën, zoals het exporteren van Singhboard duurzaam plaatmateriaal
  • Het reduceren en/of voorkomen van het gebruik van regulier MDI en formaldehyde houdende houtenplaten, door ze te vervangen met duurzaam plaatmateriaal, ten gunste van de samenleving, het milieu en de economie.