Development & Research

De ontwikkeling en onderzoeksactiviteiten worden naast het UWV en de Gemeente Veendam ondersteund door de Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincie Groningen. Rijksuniversiteit Groningen is als samenwerkende partijen eveneens betrokken bij deze ontwikkeling-/onderzoeksfase. De algemene projectcoördinatie valt onder Singhboard Holding BV, aangezien de uitvinding en Octrooi eigendom is van deze onderneming.

Singhboard Holding BV voelt zich medeverantwoordelijk voor de komende generatie en onderkent de noodzaak om duurzaamheid te prioriteren en in te bouwen in de ondernemingsactiviteiten. Het plaatmateriaal van Singhboard Hollding BV voldoet aan deze eisen en speelt daarmee in op het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de samenleving waar Singhboard Holding BV deel van uitmaakt.

Ondernemingen die dit ook onderstrepen en/of ambiëren, om eveneens een bijdrage te leveren aan een duurzaam samenleving, zijn daarom belangrijke (toe)leveranciers van Singhboard Holding BV.

Bouwaannemers, architecten, hout groothandelsbedrijven, of overige ondernemingen die zich bezighouden met duurzaamheids vraagstukken, technologieën en overheden die zich richten op duurzaamheid, verwelkomen wij en kunnen met ons contact opnemen.

Wij zijn bereid om u te voorzien van nadere informatie over ons plaatmateriaal, en wij kunnen voldoen aan uw specifieke wensen en ambities.

Singboard Holding BV
Transportweg 66,
9645 KX Veendam
The Netherlands

Het testen en ontwikkelen van een prototype duurt doorgaans 3 tot 6 maanden.

For testing information see Testreport: