Samenleving en het milieu

De missie van Singhboard Holding BV is gebaseerd volgens de onderstaande duurzaamheidsprincipes; 

 • het bijdragen aan het behoud van het ecologische aspect door het tegengaan van nationaal en internationale ontbossing
 • Het bevorderen van de Nederlandse economie, door het creëren van arbeidsplaatsen in Noord-Nederland
 • het bijdragen aan de bekendheid die Nederland wereldwijd heeft, inzake duurzame producten en technologieën, zoals het exporteren van Singhboard duurzaam plaatmateriaal
 • Het reduceren en/of voorkomen van het gebruik van regulier MDI en formaldehyde houdende houtenplaten, door ze te vervangen met duurzaam plaatmateriaal, ten gunste van de samenleving, het milieu en de economie.
misie

Zowel de samenleving waar wij deel van uitmaken, de ecologie en het milieu zijn èèn van onze belangrijkste prioriteiten. Wij zijn een toekomst gerichte onderneming, die zich richt op deze prioriteitsgebieden geredeneerd vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ons bedrijfsbeleid, producten en bedrijfsactiviteiten zijn dusdanig opgezet c.q. ontwikkeld dat deze prioriteiten zijn geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Belangrijke speerpunten daarbij zijn :

 • innovatief
 • duurzaam verantwoord
 • kwaliteit
 • toekomst gericht

Ons assortiment word/is ontwikkeld door gebruik te maken van (hulp)grondstoffen die voldoen aan de criteria duurzaam en energie efficiëntie. Ons bedrijfsconcept en producten zijn gebaseerd op eenvoud en openheid, rekening houdend met de:

 • betaalbaarheid
 • korte productieperiode
 • flexibiliteit

Wij willen bereiken dat het gebruik van plaatmateriaal met MDI of formaldehyde houdende bindmiddel wordt afgeschaft dan wel gereduceerd tot het minimum ten gunste van de EES-aspecten.

Sociaal, Ecologie, Economie

Onze prachtige aarde vanuit een onlosmakelijk eenheid tussen samenleving en natuur.

Wij zijn er trots op dat ons plaatmateriaal bijdraagt aan de harmonie tussen de drie duurzaamheidsaspecten. Ons economisch efficiënt geproduceerde duurzaam plaatmateriaal past hierin, en is niet schadelijk voor mens en milieu.

Sociaal

Ons plaatmateriaal is ontwikkeld door rekening te houden met zowel het binnenklimaat van een gebouw als de omgeving waar wij plaatmateriaal produceren.

Ecologie

Ons plaatmateriaal zal na een gedegen onderzoek worden gefabriceerd met de modernste technologie; en wordt geproduceerd met de uit de natuur voorkomende grondstof.

Indien ons plaatmateriaal terecht komt in de natuur, dan zal dit op een natuurlijke wijze afbreken en geen schade toebrengen aan het ecologische systeem.

Door gebruik te maken van ons plaatmateriaal is het niet meer noodzakelijk om houtenplaten te gebruiken afkomstig van bomen en blijven (tropische) bosrijke gebieden bespaard.

Economie

Tijdens de ontwikkeling en productie van ons plaatmateriaal is er rekening gehouden met de synergie tussen kosten en de economische meerwaarde.

Doordat ons plaatmateriaal betaalbaar is draagt dit bij tot de balans tussen de economisch een ecologische aspecten.

Door rekening te houden met deze aspecten en ons verantwoordelijkheid, is het ons ondernemingsbeleid om het plaatmateriaal wereldwijd af te zetten. In het bijzonder in Aziatische landen (o.a. China, Vietnam, Indonesië) en Zuid Amerika zal het gebruik van ons plaatmateriaal een positieve bijdrage leveren aan het nationale en locale ecologische systeem.