De provincie Groningen

De provincie Groningen staat van oudsher bekend als een ondernemende, innovatieve provincie.

De provincie Groningen heeft een inwoners aantal van circa 579.000 inwoners en heeft 23 gemeenten. De historie van de provincie reikt tot ver in de oudheid. Recente archeologische vondsten hebben aangetoond, dat het zelfs voor de steentijdperk al bewoond was . De provincie staat vandaag de dag bekend als een dynamische, ondernemende  en innovatieve provincie, met veel ruimte voor  natuur -en recreatiedoeleinden.

Belangrijke industrieën zijn:

  • dienstverlening,
  • mijnbouw,
  • windmolenpark voor energieopwekking en ICT (bron: CBS).

De vijf belangrijkste werkgelegenheden zijn te vinden in

  • de zorg,
  • handel,
  • dienstverlening,
  • industrie,
  • en onderwijs.

Het Noorden van Nederland wordt gevormd door de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe). Deze provincies hebben een samenwerking. Groningen daarentegen heeft een belangrijke status als het gaat om energie en wetenschap. De belangrijkste energie maatschappij is de Gasunie, die zich bezig houdt met het transporteren  van gas en de infrastructuur.

Gasterra houdt zich meer bezig met de handel in gas. Samen met Amsterdam neemt Groningen een tweede plaats in, als het gaat om een multiculturele samenleving, hoog ontwikkeld personeel en ondernemingen die zich richten op export van kennis, gespecialiseerde producten en R&D dat wereldwijd wordt gebruikt door de procesindustrie en voor hun producten en/of dienstverlening.

Economie

Temidden van de uitgestrekte groene vlakten in de provincie ligt het economisch hart: de stad Groningen, waar meer dan 189.000 personen woonachtig zijn. De hoofdstad Groningen staat bekend om haar universiteit, enkele hogescholen, het universitair medisch centrum, het hoofdkantoor van Gasunie en een groot aantal overheidsinstellingen en dienstverlenende organisaties. Daarnaast zijn in de provincie twee belangrijke zeehavens aanwezig, te weten De Eemshaven en de Haven van Delfzijl. De provincie Groningen heeft een bloeiende economische groeipotentieel tot haar beschikking. Een andere belangrijke pijler van de provincie economie is de landbouw.

De hoofdstad Groningen is het economische centrum van de provincie. In de 14e eeuw werd de stad lid van de Hanze. De grootste werkgevers van de stad zijn Universitair Medisch Centrum Groningen met 10.949 medewerkers, Rijksuniversiteit Groningen met 5.238 medewerkers, Gemeente Groningen met 3.485 medewerkers, Onderwijs Implementatie Dienst (DUO) met 2.000 werknemers, en Gasunie met 1.457 medewerkers.
Een andere economisch belangrijke industriegebied is de Eems Delta met de zeehavens van Delfzijl en Eemshaven. In 2012, hebben een totaal van 9.199 vrachtschepen aangemeerd en bij de twee Groningen Seaports gecombineerd, 4.593 zeeschepen en 4.606 binnenvaartschepen. De havens had een overslag van 8.705.000 ton. De chemische industrie in de buurt van Delfzijl ligt aan het Chemie Park in Farmsum, met fabrieken als AkzoNobel, Lubrizol en Teijin Aramid. Zowel GDF Suez en Nuon Energy hebben een natuurlijke gasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Essent is onlangs gestart met de bouw van een kolengestookte elektriciteitscentrale. Daarnaast is onlangs Google, bekend als een belangrijke server, in het gebied gevestigd.

Activiteiten in verband met Advanced Manufacturing

“Regio Smart Factories ‘(RoSF) is een initiatief van een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren van de verwerkende industrie in de komende jaren. Deze groep bestaat uit grote multinationals zoals Philips en Fokker en vele regionale MKB-bedrijven, kennisinstellingen waaronder ASTRON en het IBM Center for Exascale Technology, de Rijksuniversiteit Groningen en de drie noordelijke hogescholen. Een aantal partijen uit het oosten van Nederland, waaronder TenCate en de Universiteit Twente, zijn ook toegetreden tot de groep. Het programma is opgezet door de NOM in samenwerking met Sensor Universe.
Groningen is ook betrokken bij de Mechatronic-KMU project, dat zeer succesvol is en wordt beschouwd als het beste praktijk voorbeeld van interregionale samenwerking. Laatst genoemde is een interregionaal project van ondernemingen in de Nederlandse en Duitse grensstreek, waar meer dan 230 bedrijven uit de industrie hebben deelgenomen aan ICT-oplossingen voor implementeren van procesoptimalisatie. Het project richt zich op alle cycli van het implementatieproces, vanaf de vroege kans streven naar werkelijke procesoptimalisatie

Energie: als centrale thema

Energie is een van de belangrijkste thema’s van de provincie Groningen. Men zal onmiddellijk denken aan energie uit aardgas. Maar energie is meer dan aardgas alleen. Momenteel werkt de provincie Groningen aan de ontwikkeling en productie van duurzame energie.

Groningen: Als deel van een groter geheel

De provincie werkt nauw samen met de lokale gemeenten, de naburige provincies en buitenlandse overheden. De drie Noord-Nederland provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben hun krachten gebundeld in een samenwerkingsverband met de naam Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Bovendien neemt de provincie deel aan internationale samenwerkingsverbanden met Noord-Duitsland en Zweden.
De drie noordelijke provincies richten zich vooral op het versterken van de samenwerking met Noordoost-Europa, dat is geïdentificeerd als een focusgebied voor internationale samenwerking. Dit biedt volop kansen voor de Noord-Nederlandse economie. Het is een voorbeeld in termen van groei, innovatie, onderwijs, en biedt allerlei kansen en mogelijkheden voor samenwerking van de vijf economische clusters in Noord-Nederland dat wordt ontwikkeld (energie, sensortechnologie, watertechnologie, agribusiness en gezond ouder worden).

Luchthavens

De internationale luchthaven die Groningen bedient is Groningen Airport Eelde,  in Eelde. De luchthaven is mede-eigendom van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. De zomer bestemmingen zijn Antalya, Faro, Girona, Gran Canaria, Heraklion, Kos, Palma de Mallorca en Tenerife. De winter bestemmingen zijn Innsbruck en Salzburg. Beginnen juni 2014 zijn er ook vluchten naar Londen begonnen. Voor andere internationale bestemmingen, is Amsterdam Airport Schiphol de dichtstbijzijnde luchthaven. Kleinere nationale luchthavens in de provincie zijn Oostwold Airport in Oostwold en Stadskanaal Airfield in Stadskanaal
eelde

Wetenschap en onderwijs

station

De Rijksuniversiteit Groningen gevestigd in de stad Groningen en werd opgericht in 1614. Het is de enigste onderzoek universiteit (universiteit) in de provincie. Op 1 september 2013 had het 29.407 studenten en 5.238 full-time en een equivalent aan medewerkers. De universiteit heeft tien faculteiten: Kunst, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Economie en Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Medische Wetenschappen, Filosofie, Ruimtelijke Wetenschappen, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, en de Hogeschool Groningen.
De Hanzehogeschool Groningen, de NHL Hogeschool en de Stenden Hogeschool in de stad Groningen zijn door de provincie de overheid gefinancierde hogescholen (hogescholen).

kunst

 

Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Het merendeel van het publiek onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituten met sterke relaties met de universiteit en de Hogeschool. De kennisbasis van de energie- en LS manifesteert zich in het Energy Delta Research Centre, het Energie Centrum voor toegepast onderzoek en innovatie, diverse instituten aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Centrum voor Toegepaste Onderzoek en Innovatie (Care Rehabilitatie, Onderwijs & Sport ), en het Instituut voor LS en Technologie. Een andere belangrijke publieke onderzoeksinstellingen is TNO-ICT, die co-locaties in Groningen, Enschede en Delft. Energy Valley is een stichting met meer dan 130 leden (onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheid). Haar ambitie is om van de regio een internationaal gerenommeerde energie-hub te maken. Dit doet de Stichting door samen te werken in, onder andere op het gebied van onderzoek en innovatie. Gasunie Research, een van ’s werelds toonaangevende aardgas technologie onderzoekscentra gevestigd in Groningen.